12 maart 2021

Raadspraat: Haalbaarheidsonderzoek Regionale Opvanglocatie

CDA Súdwest-Fryslân over het meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek, op verzoek van het COA, voor de vestiging van een Regionale Opvanglocatie (Sneek)

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan goed voorbereid de commissievergaderingen in, en overleggen zorgvuldig in de fractievergaderingen.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt Douwe Attema, fractievoorzitter, meer  over het verzoek van het COA om een haalbaarheidsonderzoek op te starten naar het permanent bestemmen van de huidige locatie in de Noorderhoek in Sneek voor een zogenaamde Regionale opvanglocatie (ROL). 


In 2015 is besloten mee te werken aan de vestiging van een AZC in de Noorderhoek in Sneek. In goed overleg tussen COA, buurt en gemeente is toen overeenstemming bereikt over de inrichting van het huidige centrum. Het COA en de gemeente zijn uitgegaan van een termijn van maximaal 10, met de afspraak na vijf jaar te zien of de noodzaak er nog steeds is. Na 10 jaar vervalt de vergunning en zou het centrum moeten worden opgeruimd.

Het COA wil nu graag met de gemeente in gesprek om te verkennen en te onderzoeken of een meer permanente opvang in Sneek mogelijk is. De bestaande en tijdelijke gebouwen worden dan vervangen door duurzame stenen gebouwen. Daarbij loopt het aantal plekken van nu 600, terug naar ca. 350 – 450 plekken.  

Het CDA zal instemmen met dit haalbaarheidsonderzoek, wel onder de volgende voorwaarden:

  • De vragen en opmerkingen van de Huurdersvereniging Sneek en het huurdersplatform nieuw Elan die ze in de brief van 25 februari jl. naar voren hebben gebracht, moeten worden meegenomen in het onderzoek;
  • Naast het Haalbaarheidsonderzoek moet ook een Draagvlakonderzoek naar de vestiging van een Regionale Opvanglokactie worden uitgevoerd;
  • Het moet volstrekt duidelijk zijn wie de opdrachtgever van het onderzoek wordt, en wie het onderzoek gaat uitvoeren. Beide partijen moeten volstrekt onafhankelijk zijn;
  • Het CDA wil weten op welke wijze de buurt, de wijk, haar stem in de voorbereiding en in de uitvoering van het onderzoek kan laten horen;
  • En wij willen weten hoe en op welke wijze met de omgeving wordt gecommuniceerd over het onderzoek en hoe wordt gerapporteerd over de voortgang en resultaten;
  • Tenslotte vinden we het erg belangrijk dat er in de eindrapportage een evaluatie van het AZC over de achterliggende periode wordt opgenomen met inbegrip van zaken als veiligheid;

Het CDA stemt dus onder deze  voorwaarden in met het Haalbaarheidsonderzoek. Verder wachten we de uitkomsten af.

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar fractiesecretariaat@cda-swf.nl en wij nemen contact met je op.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.