26 mei 2021

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over versnelling van de woningbouw in Súdwest-Fryslân

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de vergaderstukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen, en overleggen veelvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een actueel raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt Douwe Attema, fractievoorzitter, meer over de woningbouwopgave in Súdwest-Fryslân en de noodzakelijke versnelling:


Douwe Attema: In ons verkiezingsprogramma 2017-2022 staat over het wonen: ‘CDA Súdwest-Fryslân wil passend woningbouwaanbod voor elke doelgroep, zodat mensen kunnen (blijven) wonen waar ze willen’.

Voorzien in de woningbouwbehoefte in alle kernen

In de raadsvergadering van 3 juni aanstaande wordt besloten over het voorstel om € 500.000,- beschikbaar te stellen voor een impuls aan de woningbouwopgave. Het CDA is blij met dit voorstel. Want 2,5 jaar geleden heeft het CDA al gevraagd om een taskforce in te stellen om de woningbouw een noodzakelijke versnelling te geven. De wethoudster heeft toen onze motie ontraden en de motie heeft het niet gehaald. Vorig jaar, bij de Algemene beschouwingen, heb ik (opnieuw) aangehaald dat wat de woningbouw betreft, ‘het erg stil blijft’. En ons hoofdlijnenakkoord is duidelijk: Voorzien in de woningbouwbehoefte in alle kernen.

Maar we zien naast het volop bouwen van woningen in Sneek bij Harinxmaland, in de dorpen weinig tot geen bouwactiviteiten. Bovendien is de CDA-fractie van mening dat projecten, dus ook de woningbouwprojecten, in onze gemeente te lang onderweg zijn. Het duurt te lang voordat onze projecten in uitvoering komen. Daarom is het goed dat er nu een voorstel ligt om de woningbouw een impuls te geven. Want we zien de druk op de woningmarkt ook hier snel toenemen. Op dit moment is er te weinig aanbod van (betaalbare) woningen voor alle doelgroepen in onze gemeente. En de prijzen schieten omhoog. In een jaar tijd zijn de woningen 10 % duurder geworden. Hier zijn we als gemeente niet uniek in. In heel Nederland staan we de komende jaren voor de opgave om veel nieuwe woningen te bouwen. De komende 10 jaar mogen wij 2.900 woningen bouwen, en dat aantal kan meer worden omdat de prognoses steeds wijzigen.

De gemeente wil met dit krediet een actievere rol innemen in al onze kernen en gaat meer sturen op het realiseren van de plannen. Ook worden marktpartijen uitgenodigd om plannen te ontwikkelen. Want de gemeente bouwt zelf geen woningen. Het gaat dus vooral om alle processen om de woningbouw heen, beter en sneller te sturen, met alle betrokken partijen.

geen dorp op slot

CDA Súdwest-Fryslân gaat niet mee in het Deltaplan om ook hier (in onze gemeente) bijvoorbeeld 10.000 woningen te bouwen. Leeuwarden, Heereveen, Smallingerland melden zich daarvoor wel aan. Wij denken in termen als geen dorp op slot, en bouwen naar aard en schaal. Met onze dorpen, steden, meren en landelijke omgeving hebben we goud in handen en dat gaan we niet verknoeien. Maar er moet dus wel wat gebeuren. Daarom, nogmaals, zijn we blij met dit voorstel.

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar fractiesecretariaat@cda-swf.nl en wij nemen contact met je op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.