15 maart 2021

Raadspraat: Centrale kas ondernemersfonds

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt naam Petra van den Akker meer over de motie om te komen tot een centrale kas voor het ondernemersfonds.

In de raadsvergadering van 8 maart 2021 diende Klaas-Jan Semplonius (fractie Semplonius) een motie in met als titel “Centrale kas ondernemersfonds”. De motie bevatte twee punten die door het college van burgemeester en wethouders moeten worden uitgevoerd:

  1. In overleg met het fonds gaan en te borgen dat gemaakte afspraken m.b.t. het voeren van een centrale kas over geheel 2021 wordt nagekomen.
  2. Het ondernemersfonds op te dragen niet eerder geld aan een kern beschikbaar te stellen dan dat de reeds ontvangen bedragen volledig zijn verantwoord op basis van betaalde facturen. Waarbij het fonds zich ervan dient te vergewissen dat enkel uitgaven in aanmerking komen die in lijn zijn met de doelstellingen die met het fonds zijn afgesproken.

We hebben als CDA contact gezocht met het ondernemersfonds en het blijkt dat het fonds op dit moment hard werkt aan het instellen van een centrale kas. Deze centrale kas levert ook nog eens een BTW-voordeel op. Het ondernemersfonds ziet zelf dus goed het (financiële) belang van het instellen van deze centrale kas en werkt aan de invoering hiervan. Het eerste punt van de motie is daarmee overbodig.

Het tweede punt van de motie kan tot problemen leiden als de aanvrager over onvoldoende financiële middelen beschikt om een plan uit te voeren. We denken daarbij aan projecten zoals het organiseren van het werkfestival in Sneek, maar ook bijvoorbeeld aan de realisatie van de waterglijbaan in Heeg. Het gaat hierbij om grote investeringen en het is het voor een aanvrager vaak onmogelijk om de bedragen vooruit te bekostigen. Navraag bij het ondernemersfonds leert dat op dit moment er een proces ligt van ‘Checks and balances’ wat goed is ingericht binnen het fonds om problemen met de verantwoording te voorkomen. In haar betoog heeft het CDA nog aangegeven dat het in het verleden wellicht niet goed is gegaan wat betreft dit punt maar dat het fonds de tijd moet krijgen om zich te ontwikkelen en tot wasdom te kunnen komen.

De motie is niet aangenomen, er stemden uiteindelijk 25 raadsleden tegen de motie en 9 raadsleden voor de motie.

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar [email protected] en wij nemen contact met je op.

(Foto: Waterglijbaan Heeg via https://www.ondernemersfondsswf.nl/projecten.php)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.