27 september 2018

Rondweg Hemelum open

Samen met de basisschooljeugd van De Barte fietste gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Maarten Offinga afgelopen vrijdag open. De kinderen hadden hun fietsen feestelijk uitgedost, de twee bestuurders kwamen aanrijden op een Lopifit, een elektrische loopfiets.

De rondweg bij Hemelum is een van de drie maatregelen die de bereikbaarheid van Stavoren ten goede komen en de verkeersveiligheid in het gebied verbeteren. In 2016 werd al een fietspad aangelegd tussen Warns en Stavoren, langs de Noardermar.

Na voltooiing van de rondweg aan de zuidkant van Hemelum resteert de verkeerssituatie in en om Warns. De gemeente is nog met de bewoners van het gebied in overleg wat de slimste oplossing is om de knelpunten en de verkeersveiligheid in en om Warns te verbeteren.

Veiligheid voor de kinderen en inwoners in Hemelum staat centraal.

Wethouder Offinga memoreerde hoe belangrijk de rondweg is voor Hemelum. “Veiligheid voor de kinderen en inwoners in Hemelum staat centraal. Daarom moest deze weg er komen”. Tot voor kort moest alle verkeer met bestemming Stavoren, waaronder vele tientallen zware vrachtwarencombinaties, dwars door het dorp. Die verkeersoverlast voor de Hemelumers is nu voorbij.

De nieuwe weg (tussen De Soal en de Hegewei, met halverwege een rotonde met aansluiting op De Klaster) heeft een lengte van 670 meter. Het CDA heeft zowel in de gemeenteraad als bij de provincie aangedrongen om een voortvarende aanleg van deze weg. Met de realisatie ervan is een bedrag gemoeid van 1,9 miljoen euro, waarvan gemeente en provincie elk de helft bijdragen.

Gouden munten

Tijdens de voorbereiding is bij Hemelum archeologisch onderzoek verricht en zijn bij de opgraving van een voormalig kloosterterrein enkele topvondsten gedaan. Zo werden twee gouden munten (uit de 14de eeuw) gevonden die heel goed bewaard zijn gebleven. De aangetroffen resten van een boerderij op het kloosterterrein gaven belangrijke informatie over het leven in die tijd.

Sander de Rouwe had een ludieke actie in petto voor de kinderen en kwam met een doos vol “Gouden-chocolade-munten”. Die actie werd door de kinderen met enthousiasme begroet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.