09 april 2018

Sport en de Sportcaroussel in Sneek

Op 21 maart 2018 hebben wij in de commissie Boarger en Mienskip het raadsvoorstel besproken om financiële middelen beschikbaar voor het in Sneek vervangen van drie kunstgrasvelden van twee voetbalverenigingen en de uitbreiding voor de hockeyclub met een kunstgrasveld.

Het beoefenen van sport geeft heel veel plezier en daarnaast is sport goed voor lijf en geest. Als ook nog eens blijkt dat er voldoende talent is om op wedstrijdniveau te spelen dan geeft dit extra veel uitdaging en spirit waarvan niet alleen de sporters genieten maar ook het publiek van die betreffende sport. En dit geldt niet alleen voor volwassenen maar ook voor onze jeugd. In die zin is sport een gezonde ontwikkeling voor iedereen in onze mooie gemeente en dat willen wij te allen tijde ondersteunen.

Drukwerk

Samenhangend met dit raadsvoorstel is de sportcaroussel. Voetbalverenigingen ONS en SWZ hebben de eerste stappen gezet voor een fusie. Efficiency is het toverwoord want samen zijn er bijvoorbeeld minder kunstgrasvelden nodig en de investeringen in de jeugd kunnen zij samen delen. Op welke plek gaan deze verenigingen nu samen verder? En wat gaat er gebeuren met de hockeyclub? De Sneeker Mixed Hockey Club is nu verbonden met tennisvereniging De Vliegende Bal op het sportpark Tinga. Alle opties  (een nieuwe variant is een geheel nieuw terrein te ontwikkelen voor de voetbalverenigingen) worden onderzocht en samengevat in de sportcaroussel.  Met het akkoord gaan van dit raadsvoorstel in de raad op 5 april 2018 wordt aan de clubs de rust en de ruimte geboden om te kunnen doorgaan met hun core-business  namelijk het aanbieden van hun sport. Daarnaast geeft het aan het college de tijd om verder te gaan met de complexe puzzel die de sportcaroussel is.  Het CDA heeft gepleit voor een integrale aanpak en het college geadviseerd met alle betrokken partijen om de tafel te gaan bij de nieuwe ontwikkelingen in de sportcaroussel.

Het CDA vindt het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn voor nu en in de toekomst. En dàt is wat wij van het CDA willen bereiken voor onze inwoners maar speciaal voor onze jeugd.

Namens de Commissie Boarger en Mienskip

Rinske Poiesz
Raadslid CDA SWF

Het CDA vindt het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn voor nu en in de toekomst.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.