26 oktober 2018

Theunis de Vries nieuw raadslid

In de raadsvergadering van 4 oktober is Theunis de Vries uit Koudum beëdigd als nieuw raadslid voor het CDA Súdwest-Fryslân. Hij volgt Jorrit Jorritsma op die vanwege verhuizing van Poppenwier naar Spannum de CDA-fractie en de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft verlaten.

Jorrit Jorritsma

CDA-fractievoorzitter Douwe Attema: "Jorrit was vanaf 1 januari 2018 raadslid voor het CDA.  Hij heeft actief bijgedragen aan de discussies in de fractie, de commissie DSO en in de raad. Ik noem bijvoorbeeld de kennis van Jorrit op het gebied van de landbouw. Voor Jorrit, met zijn agrarische achtergrond, is dit gesneden koek. Jorrit moest zich dit jaar meteen na de installatie van de nieuwe raad verdiepen in het dossier Hemelumer Hoeve, het varkensbedrijf in Hemelum dat wil uitbreiden. Succes had Jorrit met het indienen van een amendement op de oud papier regeling. Het amendement geeft ruimte aan andere verenigingen die papier willen ophalen als een bestaande verenigingen er mee stopt. Jorrit, bedankt voor je werk in onze fractie en het ga je goed in je nieuwe omgeving!"

Theunis de Vries heeft in de vorige raadsperiode bijna een jaar in de raad gezeten, en zit dus nu vanaf 4 oktober opnieuw in de raad. Attema hierover: "De Vries neemt tevens zitting in de commissie Boarger en Mienskip, waarmee deze commissie wat het CDA betreft goed bemenst is. Ook mooi dat de zuidwesthoek van onze gemeente nu weer goed CDA-vertegenwoordigd is."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.