29 juni 2018

Tussen hoofdlijnenakkoord en uitwerking

Op de handen zitten is niks voor raadsleden. Er moet wat gezegd of gedaan worden, ook in de raad. Er staan mooie dingen in het hoofdlijnenakkoord “SWF ontwikkelt en verduurzaamt”. Binnenkort worden deze hoofdlijnen uitgewerkt door het college en voorgelegd aan de raad.

Ondertussen worden er met name door de oppositie flinke pogingen gedaan om de coalitie te bewegen mee te gaan in hun (e)moties. Even een paar voorbeelden: Een motie om een informatieavond te organiseren om laaggeletterdheid aan de orde te stellen hebben we niet gesteund. We zijn van mening dat zo`n motie niks bijdraagt aan het eigenlijke probleem en er komen nog genoeg momenten om de vinger aan de pols te houden op dit punt. Verder heeft de wethouder toegezegd binnenkort met een plan van aanpak te komen omtrent laaggeletterdheid. De thema-avond is vervolgens door het college ook niet toegezegd, dus is het de vraag in welke vorm hier invulling aan wordt gegeven.

Ook kwam de oppositie met een motie om de jeugd gratis te laten sporten. We hebben er als CDA  voor gekozen om het huidige sportbeleid te handhaven. Via het kindpakket ondersteunt immers de gemeente al het meedoen aan sport voor mensen met een smalle beurs. Bovendien kost dit idee ook nog eens minimaal €10 per inwoner. Of iedere burger daarop zitten te wachten is maar zeer de vraag. De tijd dat gemeentes de inwoners bij de hand nemen ligt wel achter ons. Sportclubs faciliteren en op hoofdlijnen ondersteunen is prima, maar met het contributiebeleid willen we ons niet bemoeien.

Draagvlak creëren en de inwoners meekrijgen, dat wordt de grote uitdaging.

Verder was er een collegevoorstel om het zelf inzamelen van oud papier af te bouwen en dit door middel van een containersysteem te regelen. Een CDA-amendement om daar waar het kan door te gaan met het zelf ophalen van oud papier heeft het gelukkig ruim gehaald. Goed voor het gevoel en prima voor de clubs die dit nog zelf willen organiseren.

Zomaar een greep uit de beraadslagingen van de afgelopen paar raadsvergaderingen.

Gaandeweg komt het college met de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. Hier staan heel veel uitdagingen in, een hoog ambitiegehalte. Met name op het gebied van duurzaamheid gaan we een flinke slag maken. Dat dit thema de geitenwollensokkenperiode allang gepasseerd is, moge duidelijk zijn. Inmiddels is een eerste verkenning op dit terrein al de raad gepasseerd. De gemeentelijke ambities zijn hoog. Draagvlak creëren en de inwoners meekrijgen, dat wordt de grote uitdaging. Een proces dat zowel van ûnderen op, als vanuit de beleidsmakers vorm en inhoud moet krijgen.

Draagkracht en bestuurskracht, we zullen het zien. Misschien worden het minder voor de bühne maar meer voor het resultaat.

Ultsje Wiersma,
Boarger en Mienskip

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.