19 juni 2020

Vanuit het bestuur

Door de coronacrisis heeft het CDA-bestuur langere tijd niet vergaderd. Hoewel we met inachtneming van de maatregelen fysiek bijeen hadden kunnen komen, hebben we uit veiligheidsoverwegingen er toch maar voor gekozen op 3 juni 2020 digitaal te vergaderen. En dat is zowaar goed bevallen. Zodanig dat we op 1 juli weer voor digitaal kiezen. Daarna willen we elkaar wel weer eens lijfelijk ontmoeten.

Onder andere zijn de volgende punten op 3 juni behandeld:

 • De ALV, die voor 23 juni 2020 gepland stond, gaat vanwege corona niet door. Dit wordt waarschijnlijk september a.s. (lees er hier meer over)
   
 • Bianca is tijdelijk ontlast van haar taken als secretaris en dat betekent dat alle post vanaf heden voorlopig naar de vicevoorzitter moet. Daar moeten nog wat zaken voor worden geregeld. Maar u kunt uw post blijven sturen naar secretaris@cda-swf.nl
 • Dit najaar zijn er drie bestuursleden aftredend, maar wel alle drie herkiesbaar. Of ze daar gebruik van maken, horen we op 1 juli a.s.
 • Onze ledenlijst is nog niet geheel en al betrouwbaar. Dat levert soms pijnlijke situaties op. Wij zijn hard bezig de lijst op orde te krijgen en te houden.
 • Het bestuur ziet terug op een zeer geslaagde Landbouwavond op 6 maart jl. met Tweede Kamerlid Maurits von Martels en gedeputeerde Sander de Rouwe. De actuele en voor de betreffende beroepsgroep zeer belangrijke onderwerpen (o.a. Stikstof- en grootte veestapel), leverde goede discussie en interactie op. Met dank aan gespreksleider Eke Folkerts!
 • Het bestuur denkt met de fractie na over een belronde langs de leden: “Wat doet de huidige crisis met u?”
 • Bestuur en fractie staan achter de oproep van een aantal gemeenten, waaronder Súdwest- Fryslân, om een groep vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. De kampen bieden de kinderen geen enkel uitzicht, integendeel.
 • Er wordt nog nagedacht over een brainstormsessie met een aantal gremia om de eerste contouren van de eerstvolgende Gemeenteraadsverkiezingen te bepalen.
 • Zaken uit de fractie leest u, ook via de nieuwsbrief, op deze site.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra, vicevoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.