23 oktober 2020

Vanuit het bestuur

In zijn vergadering van 7 oktober 2020 heeft het bestuur o.a. het volgende aan de orde gehad:

  • Alle drie de bestuursleden die per eind 2020 aftredend zijn, hebben zich voor een volgende periode van 4 jaar beschikbaar gesteld. Het bestuur is daar blij mee en zal de leden in de najaars-ledenvergadering hun herbenoeming voorstellen.
  • Het bestuur zal een commissie samenstellen die een All-in programma zal samenstellen van alle “werkzaamheden” betreffende de gemeenteraadsverkiezing van 2022. De commissie zal bestaan uit 4 leden: 2 uit het campagneteam, een raadslid/wethouder en een bestuurslid. Fernande Teernstra zal namens het bestuur een opdracht formuleren. De resultaten van de brainstormsessie van 3 oktober jl., met (steun)fractie, bestuur, campagne- en digiteam en wethouders  o.l.v. Relus Breeuwsma kunnen als input dienen.
  • Het bestuur heeft 4 mogelijkheden inzake het houden van de najaars-ALV bekeken. Op moment van schrijven van dit artikel blijkt, vanwege de toename van coronabesmettingen, fysiek samenkomen voorlopig niet meer mogelijk.
    Vanwege noodzakelijke behandeling van o.a. zaken de Tweede Kamerverkiezingen betreffende, kiest het bestuur voor een digitale ledenvergadering op 11 november a.s. We zullen proberen alle leden te bereiken. En dan maar zien wie er meedoet en hoe het gaat. Het zal anders gaan dan we gewend zijn: Slechts de dringende zaken stellen we aan de orde en het fysieke afscheid van Maarten Offinga volgt op een later tijdstip. Meer informatie volgt in ons ledenblad dat binnenkort verschijnt.
  • Zoals bekend heeft er een aantal verschuivingen in politieke zin plaatsgevonden in ons CDA. Nog even op een rijtje:  wethouder Maarten Offinga naar Hardenberg als burgemeester, raadslid Bauke Dam volgt hem op als wethouder. Vervolgens wordt steunfractielid Johan Steenbeek raadslid en wordt Thomas Kroon toegevoegd aan de steunfractie.
  • De coronaperikelen spelen ook ons bestuur parten. Zo zullen onze komende vergaderingen zeer waarschijnlijk digitaal plaatsvinden. Hoewel de meeste bestuursleden de voorkeur geven aan fysieke ontmoeting is digitaal een goede tweede.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.