26 juni 2021

Vanuit het bestuur

In de bestuursvergadering van dinsdag 15 juni hebben we de landelijke CDA-perikelen besproken en onze eigen agenda behandeld.

Op landelijk niveau is het een onrustige tijd voor onze CDA-partij. Dat kan, als we niet oppassen ook een uitwerking krijgen naar onze afdelingen.  Gelukkig hebben we een goede interne structuur waarbij de Friese afdelingen op uitnodiging van het provinciebestuur hun gedachten en suggesties kenbaar hebben kunnen maken. De commissie Spies die de verkiezingen evalueert zal binnen enkele weken haar bevindingen kenbaar maken. Vanuit onze afdeling roepen we onze landelijke CDA-bestuurders en politici op de evaluatie serieus te nemen en snel de eenheid te herstellen zodat het weer over de inhoud kan gaan want er is werk te doen.

Naast de onderwerpen die in onze afdeling iedere maand op de agenda van de bestuursvergadering staan, hebben we deze keer ook weer uitgebreid stil gestaan bij de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.  We zijn hiermee goed op tijd van start gegaan. De Vertrouwenscommissie die de CDA-kandidatenlijst opstelt en de Programmacommissie die zorgt voor een aansprekend CDA-verkiezingsprogramma zijn officieel met hun werk begonnen.

Het bestuur is zeer verheugd te kunnen meedelen dat er in onze gemeente veel goede kandidaten zich hebben gemeld voor een plek op de kandidatenlijst. Daarnaast is er veel enthousiasme om aan ons nieuwe verkiezingsprogramma te werken.

Namens de fractie is onze fractievoorzitter Douwe Attema meestal aanwezig in onze bestuursvergadering. Hij praat ons bij over de actualiteiten in de gemeentepolitiek.

Dat maakt al met al dat er veel te doen is in onze CDA-afdeling. Mocht U interesse hebben om daar meer van te weten of mee te doen dan horen wij graag van U!

Namens het bestuur met vriendelijke groet,
Hans Hettinga
Voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.