25 augustus 2021

Vanuit het bestuur

Het bestuur van het CDA Súdwest-Fryslân is op 17 augustus 2021 kort bij elkaar geweest.

Landelijke situatie

Met betrekking tot de landelijke situatie is er onrust onder de leden van het CDA.  Het evaluatierapport van de commissie Spies heeft inmiddels het licht gezien, maar lang niet ieder lid en ook niet elke afdeling is gerust op de consequenties die al of niet uit dit rapport zullen voortvloeien.
Daarom zijn er door een aantal van onze leden en ook door zusterafdelingen concept resoluties opgesteld ten einde via de Provinciale ALV op het partijcongres van 11.9.2021 bepaalde voorstellen op de landelijke bestuurstafel te krijgen. Van ons bestuur wordt gevraagd die resoluties, al of niet gewijzigd, te ondersteunen, om ze meer kracht te geven.
Ons bestuur is evenwel van mening dat er op de landelijke bestuurstafel voldoende rapporten en zienswijzen liggen. Wij vinden dan ook dat wij op dit moment niet aan zet zijn, hoewel het geen kwaad kan één en ander kritisch te volgen. Uiteraard zullen we dit aan de voorstellers mededelen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het bestuur stelt vast dat de vertrouwens- en de programcommissie goede voortgang maken en gaat ervan uit dat het bestuur de resultaten van beide begin september krijgt voorgelegd. Het bestuur staat vanavond nog wel even stil bij de bemensing van het niet verkiesbare deel (lees: lijstduwers) van de groslijst. Die vergt nog enige actie.

Op de ALV van 28 september a.s. zullen we het concept-Program en de concept-kandidatenlijst aan de orde stellen teneinde beide dan door de ALV te laten vaststellen.

Het bestuur staat nog even stil bij de slotavond van het seizoen 2020/2021 en stelt vast dat we het hier hebben over waardevolle bijeenkomsten. Op 26 augustus starten we het seizoen 2021-2022, gezien de GR verkiezingen een belangrijk seizoen!

Noteert u vast de datum van de eerstvolgende ALV: dinsdag 28 september 2021! Uitnodiging volgt.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra, vice voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.