Wonen, jong in Súdwest-Fryslân, schone energieke toekomst, landbouw en landschap, zorg voor elkaar, onze gemeente en lokale economie vormen de zeven speerpunten van het verkiezingsprogramma.
“Wij zetten ons de komende vier jaar in voor het sneller bouwen van vooral meer betaalbare koop- en huurwoningen. Daarnaast willen we woonlasten niet verhogen”, aldus de 37-jarige Bauke Dam (wethouder en lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen van Súdwest-Fryslân op 16 maart 2022).

Petra van den Akker (nummer twee met ruime politieke ervaring) over het onderscheidende speerpunt ‘jong in Súdwest-Fryslân’: “Wij zijn voor het mee laten beslissen van jongeren over zaken die voor hen belangrijk zijn.” Petra (43 jaar) vervolgt: “Ook willen we aan de slag met een duurzame toekomst van de landbouw mét perspectief voor de nieuwe generatie, goede verenigingsaccommodaties en het levendig houden van onze kernen en binnensteden. CDA Súdwest-Fryslân wil samen vooruit.”

Bauke trots over de CDA-kieslijst: “Onze kandidaten, een mooie mix van ervaring én vernieuwing, staan middenin de samenleving en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor onze mooie gemeente.”

Het volledige verkiezingsprogramma van CDA Súdwest-Fryslân (ook in het Fries!) én de volledige kieslijst zijn te vinden via:

  • Verkiezingsprogramma
  • Kieslijst

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.