17 maart 2015

Wijzigen bestemmingsplannen moet korter

De rol van de Raad bij Ruimtelijke procedures - Klant centraal

Bij Súdwest-Fryslân worden veel bouwaanvragen ingediend. Soms moeten dan eerst ruimtelijke procedures gevoerd worden om het bouwen mogelijk te maken. En we weten dat ruimtelijke procedures veel tijd vragen en we weten ook dat de aanvrager altijd haast heeft. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 staat duidelijk de intentie om procedures korter te houden, effectief en efficiënt werken, de klant centraal staathoog op de agenda.   Als dan alle aanvragen wat het wijzigen van het bestemmingsplan betreft via college, commissie en raad moeten lopen, dan kost dat veel tijd. En tijd is geld, bovendien is het niet altijd efficiënt. Zo zijn de commissievergadering van DSO (Doarp, Sted en Omkriten) vaak (te) lang.     De CDA fractie heeft dan ook van harte ingestemd met een werkwijze waarbij aanvragen niet meer onnodig via raad en commissie gaan; klantgericht. Het gaat te ver om hier alle details te vermelden, maar als eenmaal de kaders (de hoofdlijnen van het plan/verzoek) zijn vastgesteld, dan kan daarna een kortere procedure worden gevolgd. De CDA fractie stelt dus de klant centraal, waarbij de dienstverlening omhoog gaat! Over twee jaar gaan we evalueren en maken we de balans op.   Douwe Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.