Bestuur

Voorzitter

Catharina van Staveren, Uitwellingerga

voorzitter@cda-swf.nl

06-23245122

Vice-voorzitter

Hans Hettinga, it Heidenskip

hanshettinga@kpnmail.nl

Secretaris

Bianca Domhof, Gaast

biancadomhof@hotmail.com

06-13914649

Penningmeester

Matthijs Beute, Sneek

penningmeester@cda-swf.nl

0515-852511

P.R. en Communicatie

Carin Boersma-Staats, Jutrijp

cbo@home.nl

0515-424848

Algemeen bestuurslid

Samantha Jansma, Sneek

06-57268293

Algemeen bestuurslid

Broer Witteveen, Itens

b.witteveen1953@gmail.com

 

 

Algemeen bestuurslid

Marius Kastelijn, Wieuwerd

menakastelijn@kpnmail.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.