Beroep: Wethouder
Woonplaats: Bolsward

 

Waarom CDA?

Als geboren en getogen inwoner van de gemeente Sûdwest-Fryslân zet ik mij graag in om deze grote, mooie gemeente nog grootser te maken. Op het gebied van wonen, werken, en recreëren in de stad, de dorpen en het buitengebied. Ik vind dat iedereen die dat kan zijn steentje bij moet dragen in de samenleving. De inwoners, de bedrijven en ook alle organisaties en (sport)verenigingen moeten hiervoor de kans krijgen om dit op een goede manier te doen. Daarvoor moet er een goed georganiseerde gemeente zijn die de juiste voorwaarden en faciliteiten verzorgd voor ieders ontwikkeling. Van sportfaciliteit tot milieustraat. Van veilige kruispunten tot ruimte voor ondernemers. Van levendige centra tot leefbaar platteland.

Een gemeenteraadslid kan hier als volksvertegenwoordiger een belangrijk steentje aan bijdragen. Door goed te luisteren naar de inwoners, ondernemers en organisaties.
Het barst in deze gemeente van goede ideeën en enthousiasme. Als gemeente heb je een belangrijke taak om dit te stimuleren en samen tot een degelijke uitvoering te brengen. Voor een gemeente die faciliteert en niet hindert. Zodat een sterke samenleving het best tot zijn recht komt.
Het CDA wil een brede volkspartij zijn, die naast gerechtigheid, solidariteit en goed rentmeesterschap ook gespreide verantwoordelijk als pijler heeft. De partij van de eerlijke samenleving. Met andere woorden: Samen voor een gemeente die we door willen geven. Als betrokken inwoner en vader ga ik hier voor. 

Stéd, Doarp en Plattelân, samen foar Súdwest-Fryslân

Ik ben voor:

 • Goede (sport)faciliteiten voor verenigingen;
 • Voor levendige centra én een leefbaar platteland;
 • Nette diensten van de gemeente, van milieustraat tot bereikbaarheid;
 • Een gemeente die niet hindert maar faciliteert;
  Een daadkrachtige gemeente waar je trots op kan zijn;
 • Een goede infrastructuur, van aquaduct Bolsward tot sluizen Kornwerderzand, met aandacht voor veilige schoolroutes en landbouwverkeer;
 • Ruimte voor ondernemers en recreatie, en daardoor meer werkgelegenheid.
 • aandacht voor onze rijke cultuur, onze zes van de 11-Steden én evenementen koesteren.
 • volop aandacht voor rentmeesterschap en duurzaamheid. En zorg voor elkaar.

Portefeuille:

 • Economische zaken (Programma Werken)
 • Ontwikkelagenda, Agenda IJsselmeerkust, Agenda Sneek
 • Gebiedsagenda ZWH
 • Landbouw en Landschap
 • Sport
 • Dorpshuizen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.