CDA Regiotour

Beweging en Vitaliteit

CDA Súdwest-Fryslân acht het van groot belang dat bewegen voor jong en oud een gemeentelijk speerpunt is. Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen. Sport brengt mensen samen, maakt weerbaar en speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden als teambelang en respect. Het draagt bij tot de leefbaarheid en het welzijn van mensen in buurten, dorpen en steden. Onze ‘groene’ gemeente leent zich bij uitstek voor bewegen en ontmoeten.

Dorpencoördinatoren, buurtsportcoaches, sportverenigingen, huisartsen, scholen en gebiedsteams werken nauw samen in het initiëren en stimuleren van sport en bewegen.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Dat de gemeente, in samenwerking met de zorgverzekeraars, aandacht schenkt aan een gezonde levensstijl, voorlichting en preventie.
  • Sportfaciliteiten en sportclubs toegankelijk maken voor iedereen die mee wil en kan doen.
  • Dat sportfaciliteiten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
  • Gezonde sportkantines en gezonde scholen promoten omdat gezonde voeding van groot belang voor een gezond leven is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.