Dienstverlening

De gemeente is er voor onze inwoners en is altijd klantgericht en klantvriendelijk. Helder en regelmatig communiceert de gemeente over haar inkomsten en uitgaven, over de ozb, et cetera.

In de lijn van het klantgericht werken is de gemeente ook altijd fysiek bereikbaar via de balie. De openingstijden zijn altijd flexibel.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Een optimale dienstverlening: de gemeente is altijd klantvriendelijk en goed bereikbaar.
  • Een kernachtig ambtelijk apparaat, waarbij tussen de afdelingen efficiënt wordt samengewerkt.
  • Dat de ambtelijke organisatie meebeweegt met de maatschappij; modern, slank en effectief.
  • Dat de verbouwing van het gemeentehuis bijdraagt aan de dienstverlening.
  • Dat milieustraten goed gefaciliteerd worden.
  • Een toegankelijke en actuele website.
  • Goede communicatie over alles wat de gemeente doet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.