Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling is van grote waarde voor onze gemeente. Werk is de smeerolie voor de samenleving en bindt onze inwoners. We dagen het bedrijfsleven uit om het voortouw te nemen in innovatie en de verbinding te maken tussen onderwijs, bedrijfsleven en duurzaamheid.

Inspelen op de vraag naar uitbreiding van en het op voorraad hebben van bedrijventerreinen vraagt om een strategie en beleidskader. Niet elke kern kan immers een bedrijventerrein ontwikkelen.

Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn, zowel op de digitale weg als op de echte wegen.

Digitale bereikbaarheid speelt een steeds belangrijker rol, snel internet is een must. Snelle aanleg van glasvezel is daarbij essentieel.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
  • Ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein (De Hemmen).
  • Dat de ondernemer stimuleert en de gemeente faciliteert.
  • De werkloosheid terugbrengen tot onder de 5%.
  • Aanleg van glasvezelverbindingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.