Gemeente

De gemeente Súdwest-Fryslân is een prachtige gemeente met een zeer gevarieerd gebied. De gemeente is inmiddels goed verankerd in de mienskip. Met ingang van 1 januari 2018 komen 15 dorpen van Littenseradiel bij Súdwest-Fryslân. Deze dorpen zijn meer dan welkom. Met deze samenvoeging ontstaat een gemeente met 89 kernen en 89.000 inwoners. Súdwest-Fryslân is inmiddels een grote gemeente die uitstekend in staat is de vraagstukken adequaat op te pakken en die toekomstbestendig is.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Dat de inwoners van Littenseradiel zich ‘thuis voelen’ in Súdwest-Fryslân.
  • Een optimale dienstverlening: de gemeente is altijd klantvriendelijk en goed bereikbaar.
  • Een kernachtig ambtelijk apparaat, waarbij tussen de afdelingen efficiënt wordt samengewerkt.
  • Dat de ambtelijke organisatie meebeweegt met de maatschappij; modern, slank en effectief.
  • Een gemeente zijn die centraal staat in Fryslân en een gemeente die meetelt op landelijk gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.