Gemeentefinanciën

Het grootste deel van het inkomstenbedrag van de gemeentebegroting krijgt de gemeente van de Rijksoverheid. Slechts een beperkt deel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, deels opgebracht door onze inwoners. CDA Súdwest-Fryslân heeft de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de beschikbare financiële middelen.

Gemeentelijke uitgaven en inkomsten dragen bij aan een maatschappelijk doel. We zorgen dus ook voor voldoende reserves.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten als uitgangspunten voor het financieel beleid.
  • Het uitgangspunt hanteren de belastingen jaarlijks met niet meer dan de indexering te verhogen, tenzij beleid vanuit Den Haag de gemeente dwingt om belastingverhoging te hanteren.
  • Gezond financieel beleid voeren met voldoende reserves om calamiteiten op te vangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.