Het CDA wil dat de gemeentelijke financiële middelen, die opgebracht worden door de belastingbetaler, op een duurzame, transparante en zorgvuldige manier worden ingezet. Zodat we ook in de toekomst kunnen werken vanuit een gezonde financiële basis.

Het is van belang dat de gemeentelijke organisatie bij het opstarten van nieuwe plannen in een vroeg stadium op zoek gaat naar mogelijkheden voor cofinanciering en/of subsidie vanuit bijvoorbeeld de Europese Unie, het Rijk of de Provincie.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Geen verhoging van woonlasten, na inflatiecorrectie;
  • Gedegen financieel beleid met voldoende reserves;
  • Vroegtijdig bekijken van mogelijkheden voor subsidie en cofinanciering bij het maken van nieuwe plannen.

Werken vanuit een gezonde financiële basis

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.