Het bestaande systeem van de jeugdzorg hapert en loopt momenteel vast door o.a. financiële tekorten, lange wachtlijsten en te weinig zorgpersoneel. Het CDA wil dat zorgprofessionals de ruimte geboden wordt voor verbetermogelijkheden. Ook de positie van ouders en jongeren moet versterkt worden en ervaringsdeskundigen krijgen een belangrijke stem. Goede en vroegtijdige jeugdzorg is essentieel om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

De COVID-19-pandemie heeft een grote weerslag op de jeugd en hun psyche. Ondanks dat niet geheel duidelijk is hoe groot deze weerslag is moeten we hier in onze gemeente (extra) steun en zorg voor aanbieden. Tijdens de pandemie was een thuis voor een groot aantal kinderen, nog minder dan normaal, een veilig thuis en weten we vanuit de jeugdzorg dat het aantal vechtscheidingen is toegenomen. Ook de psychische problematiek neemt toe.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Investeren in experimenteren, leren en verbeteren in de jeugdzorg door betrokkenen;
  • Meer zelfregie van ouders en jongeren bij zorgtraject;
  • Inzetten van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg.

Goede en vroegtijdige jeugdzorg is essentieel

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.