Kind op de fiets

Leefomgeving

Hoewel tijden veranderen en de gemeente niet meer alles kan doen, is er in onze gemeente een grote mate van saamhorigheid en betrokkenheid. Onze inwoners zijn zeker bereid mee te denken en mee te werken in het belang van hun leefomgeving. De gemeente is vaak de trekker. Zij schept de randvoorwaarden en het financiële kader.

Inwoners vinden het belangrijk dat hun groen, perken, straten en pleinen goed worden onderhouden. Veiligheid blijft belangrijk: voorkomen van criminaliteit en veiligheid op de weg zijn speerpunten. Vervoer mag geen belemmering zijn.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Goed onderhouden wegen en openbaar groen: als dorpen of wijken daar voor openstaan, kan openbaar groen met een financiële vergoeding vanuit de gemeente aan buurten worden overgedragen.
  • Meer aandacht voor de verkeersveiligheid: specifieke aandacht voor veilige schoolroutes en landbouwverkeer en wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen en fietspaden.
  • Goede bereikbaarheid voor elke vorm van vervoer.
  • Voldoende en veilige speelgelegenheden.
  • Vormen van buurtpreventie stimuleren (bijvoorbeeld WhatsApp-groepen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.