Lokale economie

Het CDA Súdwest-Fryslân zet zich in voor de lokale economie. Het CDA wil vitale centra, in de steden maar ook in de dorpen. Maatwerk, goed luisteren en in gesprek gaan met elkaar zijn hiervoor vereisten.

Midden- en klein bedrijf

Een proactieve aanpak is nodig om sneller in te kunnen spelen op de wensen vanuit het midden- en kleinbedrijf. Weten wat er speelt en maatwerk zijn de sleutelwoorden. In opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden liggen kansen voor beide partijen.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Winkels in het centrum van de stad of het dorp, en niet aan de randen. Levendige stads- en dorpscentra, waar het goed winkelen is.
  • Het MKB volop ruimte geven voor ontwikkeling.
  • Dat de gemeente in gesprek gaat met de betrokkenen als vastgoedeigenaren, winkelverhuurders en huurders.
  • Dat de leegstand geïnventariseerd wordt en dat partijen snel gebruikers voor deze panden vinden.
  • Dat de gemeente tenminste 2 keer per jaar overleg voert met ondernemersverenigingen om de actuele en lopende zaken te bespreken.
  • Na de afgesproken drie jaar het ondernemersfonds breed evalueren en dan de stand van zaken opmaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.