Het CDA wil meer zichtbaar groen. Bij herstructurering moet de mogelijkheid van vergroening worden onderzocht. Bomen, parken, speelweides, volkstuinen en stadsnatuur vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte en voor de opvang van regenwater. Onze inwoners hebben vaak goede ideeën om braakliggende bouwkavels of ruilverkavelingsbosjes een nieuwe ‘groene’ functie te geven. Zo is het concept Shared Grien Space (bijvoorbeeld de Groene Flach in Sneek) ontstaan. Dit concept richt zich op een groene omgeving waar bewoners de mogelijkheid benutten om samen een terrein een nieuwe ‘groene’ functie te geven en hierbij buiten het kader te denken.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Aanmoedigen van meer Shared Grien Spaceterreinen ;
  • Meer groen in tuinen en geveltuinen, met hulp van de gemeente;
  • Inzetten op vergroening bij herstructurering;
  • Vergroening van gebieden met veel bestrating;
  • Opvang regenwater stimuleren, waar mogelijk met externe subsidie;
  • Hemelwaterafvoeren loskoppelen van riool en regelen in de vergunningsaanvragen.

Meer groen tegen hitte en voor opvang regenwater

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.