Ouderen worden steeds ouder. Zij blijven langer zelfstandig wonen en er ontstaan tal van alternatieve woonvormen. De ouder wordende mens is een andere dan tien jaar geleden. Zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij is het nieuwe oud zijn.

In onze samenleving spelen ouderen een onmisbare rol. Ze springen bij als oppas voor de kleinkinderen, als vrijwilliger of als mantelzorger voor hun partner of iemand in de buurt. Op hun beurt mogen onze ouderen altijd rekenen op de zorg van ons allemaal. Helaas kunnen niet alle ouderen actief meedoen. Voor deze groep is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid essentieel.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Faciliteren van en reageren op veranderingen in de ouderenzorg door het gebruik van nieuwe technologieën;
  • Zorg en wonen combineren; maak zorg toegankelijk en ga eenzaamheid tegen;
  • Zinnige zorg, waarbij de zorg passend is en het belang van de oudere voorop staat;
  • Ouderenzorg dichtbij, bijvoorbeeld in multifunctionele centra;
  • Verbinden van ouderen met kinderopvang en onderwijs, om onderling contact te versterken;
  • Iedereen die zorg nodig heeft krijgt die zorg;
  • Voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

Ouderen spelen een onmisbare rol

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.