In Súdwest-Fryslân vind je zes van de elf Friese steden, unieke dorpen, veel water, een uitgebreid fietspadennetwerk en een lange kustlijn, kortom Súdwest-Fryslân nodigt uit om te recreëren! Onze gemeente wordt niet voor niets bezocht door veel toeristen uit binnen- en buitenland. Toerisme is een belangrijke economische pijler in onze gemeente. We willen een florerende en sterke recreatieve sector. Waar ondernemers een goed inkomen mee kunnen realiseren en waar gasten met veel plezier (terug) komen. Dit zorgt voor een goede werkgelegenheid en bestaansrecht van voorzieningen in onze kernen. De gastvrijheid en het toerisme mogen niet ten koste gaan van ons open en unieke landschap.

Súdwest-Fryslân nodigt uit om te recreëren!

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Aandacht voor een ruim en gevarieerd aanbod van slechtweeraccommodaties;
  • Passend aanbod voor inwoners en toeristen, zoals locaties waar festivals en evenementen georganiseerd kunnen worden;
  • Promoten van duurzaam toerisme;
  • Ruimte bieden aan bijzondere en unieke verblijfaccommodaties;
  • Aandacht voor het aspect ‘ruimte’: geen wildgroei of uitbreiding van vakantieparken bij kwetsbare natuur;
  • Betaalbare verblijfsaccommodaties; in goed overleg bespreken van voorwaarden bij aanvraag herstructurering campings of andere recreatiecentra;
  • Krachtige regulering verhuur vakantiewoningen in stads- en dorpskernen;
  • Evalueren van de tijdelijke vergunningen voor het vergroten van terrassen en waar mogelijk aanpassen.

Gastvrijheid en toerisme mogen niet ten koste gaan van ons open en unieke landschap

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.