Regels

We blijven werken aan het terugdringen van de hoeveelheid regels en aan het versimpelen van vergunningentrajecten. De gemeente kijkt meer ‘wat wel kan, dan naar wat niet kan’. CDA Súdwest-Fryslân is daarom erg blij met de nieuwe Omgevingswet, die het aantal wetten en regels drastisch vermindert. Zoals het nu lijkt, treedt de wet in 2019 in werking. Het moet dan bijvoorbeeld makkelijker zijn een bouwproject te starten.

Dit sluit aan bij de bestuurlijke moed waar het CDA Súdwest-Fryslân voor staat: Veel minder regels en de verantwoordelijkheid leggen bij onze inwoners op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.