In Súdwest-Fryslân is er een grote mate van saamhorigheid en zijn inwoners bereid mee te denken in het belang van hun leefomgeving. Daarbij wil het CDA bewoners stimuleren actief te zijn in de buurt. We vergroten de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. Het CDA heeft veel aandacht voor de oorzaken van een onveiligheidsgevoel en pakt deze zo mogelijk samen met bewoners aan.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Bevorderen lokale veiligheidsinitiatieven zoals buurtwhatsapp;
  • Meer inzet van BOA’s;
  • Kortere aanrijtijden hulpdiensten.

Onveiligheidsgevoel samen aanpakken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.