Tamboerskorps

Verbindende factor

Eén van de uitdagingen de komende jaren is dat mensen elkaar ontmoeten. Er moet volop aandacht blijven voor mogelijkheden die ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen blijven opzoeken en ontmoeten. De gemeente heeft een sleutelpositie om mensen samen te brengen. Een speerpunt wordt, daar waar nodig, de onderlinge samenwerking van verenigingen.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Goede accommodaties zoals dorpshuizen en wijkgebouwen. Daar vinden ontmoeting, ontspanning en het verenigingsleven plaats.
  • Dat er tussen verenigingen wordt samengewerkt om zaken voor elkaar te krijgen.
  • Dat het voor iedereen mogelijk is om lid te worden van een vereniging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.