Verkeer

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Goed onderhouden wegen en openbaar groen: als dorpen of wijken daar voor openstaan, kan openbaar groen met een financiële vergoeding vanuit de gemeente aan buurten worden overgedragen.
  • Meer aandacht voor de verkeersveiligheid: specifieke aandacht voor veilige schoolroutes en landbouwverkeer en wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen en fietspaden.
  • Goede bereikbaarheid voor elke vorm van vervoer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.