De gemeente Súdwest-Fryslân heeft veel wegen, kruisingen en fietspaden. Het CDA vindt het belangrijk dat mensen veilig gebruik kunnen maken van deze voorzieningen. Daarbij horen goede fietspaden en goede verlichting van fietspaden. Daarom wil het CDA samen met de inwoners kritisch kijken naar verkeersonveilige situaties.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Veilige fietsroutes van en naar school en werk, en voor recreatief gebruik;
  • Speciale aandacht voor kwetsbare weggebruikers;
  • Realisatie van minimaal twee nieuwe fietspaden in de komende vier jaar;
  • Bij aanleg nieuwe infrastructuur rekening houden met trends binnen het verkeer;
  • Goede bereikbaarheid voor elke vorm van vervoer;
  • Elimineren van onveilige verkeersomstandigheden.

Veilig verkeer

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.