CDA Verkiezingsprogramma 2017-2022: Vertrouwd en dichtbij

Súdwest-Fryslân is de mooiste gemeente van Nederland. Daar zijn wij trots op! Het CDA staat voor het behoud van ons landschap, ús taal en ús Mienskip, de creativiteit, de ondernemerszin en ons cultureel erfgoed.

Súdwest-Fryslân staat ook voor nieuwe uitdagingen: in de zorg, werkgelegenheid, duurzaamheid, sport en woningbouw.

Het CDA staat voor een sterke samenleving, waar ieder zich thuis voelt en respect de norm is. Met elkaar willen we “Súdwest-Fryslân” doorgeven.

Wat CDA Súdwest-Fryslân wil:

Een vitale samenleving

 • Zorg met een menselijke maat
 • Duurzaamheid stimuleren en met economie verbinden
 • Stimulerend en vitaal sport- en gezondheidsbeleid
 • Sterk kernenbeleid

Werk, de sociale motor

 • In 2025 minder dan 4% werkloosheid
 • Ondernemerschap & Start-ups faciliteren
 • Geen verhoging van de woonlasten (behalve inflatie)
 • Voortvarende aanleg glasvezel

Sterke Samenleving

 • Meer huurwoningen & betaalbare starterswoningen
 • Goede voorzieningen (dorpshuizen, wijkgebouwen, sporthallen, enz.)
 • Armoedebestrijding en toegankelijke regelingen
 • Meer veilige fietspaden

Deze en meer punten staan in ons verkiezingsprogramma "Dichtbij en vertrouwd" dat u hieronder kunt downloaden:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.