Inwoners van Súdwest-Fryslân met een hulpvraag willen dichtbij geholpen en gehoord worden. Hiervoor is maatwerk nodig. Dit kan door in te zetten op de regio en lokale omgeving waar alles voor handen zou moeten zijn wat mensen nodig hebben. Een goed faciliterende gemeente is hiervoor essentieel.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Faciliteren in de regio en lokale omgeving door maatwerk te garanderen;
  • Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt die zorg.

Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt die zorg.

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.