Het CDA staat voor een duurzaam, flexibel en kwalitatief woonbeleid. Dit met respect naar het verleden maar met ruimte voor het gebruiksgemak van het heden. Daarnaast wil het CDA de veelal beschermde, historische stads- en dorpskernen, waar we oprecht ‘grutsk’ op mogen zijn, doorgeven aan de generaties die na ons komen. Het CDA wil samen met eigenaren en betrokkenen historisch waardevol vastgoed verduurzamen zonder dat dit blijvende, ingrijpende impact heeft op het erfgoed en zijn  omgeving.

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en landschap;
  • Maatwerk als het gaat om het verduurzamen van (oude) woningen en ander vastgoed;
  • Brede toegankelijkheid tot het Nationaal Warmtefonds voor alle inwoners, vve’s en scholen;
  • Stimuleren van eigenaren van A-/B-labelwoningen om deze  van het aardgasnetwerk af te koppelen;
  • Stimuleren van slimme uitrol van lokale warmtenetten;
  • Circulair, flexibel en toekomstgericht bouwen.

Doorgeven aan de generaties na ons

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.