Het CDA wil sámen met onze inwoners en lokale bedrijven nog meer duurzame energie opwekken. Dit krijgt prioriteit boven commercieel ingestelde, grootschalige energieprojecten die dominant zijn in ons waardevolle landschap.

Het CDA staat open voor innovatieve projecten die de energietransitie doet versnellen. Dit bij voorkeur op plaatsen waar de energie of warmte ook daadwerkelijk verbruikt gaat worden of op plekken waar we de ruimte meervoudig kunnen gebruiken. Bij duurzame ontwikkelingen is het voor het CDA belangrijk dat er circulair, flexibel en toekomstgericht gebouwd wordt.

Sámen duurzame energie opwekken

CDA Súdwest-Fryslân staat voor:

  • Weren van zonneweides op (landbouw-)grond en water.

Zie ook:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.