30 januari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

CDA Nieuwsbrief 30 januari 2023


Onlangs is, na het opzeggen van het vertrouwen, een motie van wantrouwen ingediend, gericht tegen burgemeester Caroline van de Pol. De CDA fractie is hiertegen geweest en is van mening dat daarmee de belangen van Terschelling en haar inwoners ernstig zijn geschaad. Met deze actie is niet alleen het bestuur van het eiland beschadigd, ook zullen alle eilanders er in de komende tijd mee te maken krijgen.
Het CDA staat voor het belang van ons eiland en alle inwoners.


Dit belang bepaalt ook ons politiek handelen en onze afwegingen. Dit is ook mee reden dat het CDA in de raad niet meegegaan is in de uitgesproken vertrouwensbreuk en afstand heeft genomen van de recent aangenomen motie van wantrouwen door de VVD en Plaatselijk Belang.
Wij voorzien bestuurlijke chaos, ontstaan vanuit het vooral intern gericht zijn en onderlinge wrevel en gekissebis. Dit gaat ten koste van bestuurskracht en het leidt tot weglopen voor verantwoordelijkheden.


Het functioneren van onze kroonbenoemde burgemeester heeft het CDA beoordeeld op basis van criteria die daarvoor dienen, namelijk:
- Is er sprake van frauduleus handelen,
- Is er sprake van schending integriteit,
- Is er sprake van ernstige onbekwaamheid.
Op geen van deze criteria hebben wij gedrag geconstateerd dat een motie van wantrouwen tegen deze burgemeester zou kunnen motiveren.
Blijft dus over een door Plaatselijk Belang en VVD uitgesproken gevoel dat deze burgemeester niet vertrouwd zou kunnen worden.

Het CDA is een partij die wil werken aan een goed functionerend bestuur. Het in opdracht van de Commissaris van de Koning, dhr. Brok, opgestelde rapport Faber bevat hiervoor aanbevelingen voor zowel raad, college als de burgemeester. De aanbevelingen opvolgen vraagt waarschijnlijk zelfoverwinning en kost misschien moeite maar het schept ook kansen en leert je in de spiegel te kijken. Om hiervoor ruimte te krijgen heeft het CDA op 25 januari een door de PvdA en Samen Terschelling ondersteunde motie ingediend om tijd en ruimte te creëren om aan het werk te gaan en te werken aan een professioneel bestuur.
Dat dit nodig is kan alleen maar met een volmondig ja beantwoord worden.

De kwestie verlamt Terschelling op het gebied van bestuurskracht. Antwoorden op vragen blijven liggen, besluiten komen niet af. Een voorbeeld hiervan is het niet komen tot een gesprek met Schellinger Ree over studentenhuisvesting en de invulling van Victoria.

Het is van groot belang dat de bestuurscultuur op Terschelling professionaliseert. Het is zaak dat er weer duidelijkheid komt over taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Voor het realiseren van een goed en stabiel bestuur moeten alle betrokkenen zich inzetten.
Het willens en wetens beschadigen van personen is voor het CDA uit den boze.
Wij hopen dat de wil er is bij iedereen om met respect voor elkaar te werken aan een bestuurbaar Terschelling. Ons eiland verdient dit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.