In de gemeente Waadhoeke spreken en schrijven inwoners Nederlands, Frysk, Bildts en Franekers en het CDA vindt dat dat zo moet blijven en eenieder zich in zijn eigen taal blijft uitdrukken. Dat maakt de Waadhoeke uniek. De dienstverlening van de gemeente moet er op gericht zijn dat de inwoners hun eigen taal kunnen blijven spreken.

Het CDA wil inwoners stimuleren de eigen taal te gebruiken en voor wie zich daarin onderscheidt, bijvoorbeeld in dorpsbulletins, lokale kranten of op websites, stellen wij voor dat er een beloning komt in de vorm van een jaarlijkse waardering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.