15 mei 2017

CDA Waadhoeke : vol vertrouwen samen verder!

De herindeling van onze mooie gemeenten komt dichterbij, Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel vormen straks Waadhoeke. Spannend maar een mooie uitdaging, ook politiek. Met trots presenteren wij dan ook de concept kandidatenlijst van CDA Waadhoeke.

“We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze gemengde en een op en top gemotiveerde groep mensen een stevige basis leggen voor de toekomst. Onze campagne loopt al na de landelijke verkiezingsuitslag en vol vertrouwen gaan we samen verder. We hebben een prachtige lijst waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn”, aldus Wendy Zuidema-Haans, voorzitter van het overgangsbestuur CDA Waadhoeke.

De kandidaat-lijsttrekker is Caroline de Pee (40 jaar, Franeker). Samen met Nel Haarsma - Vrieswijk (56 jaar, Minnertsga) op nummer 1 en 3 hebben wij twee ervaren wethouders op de lijst staan. “Ik vind het een grote eer om lijsttrekker te mogen zijn van dit mooie team” zegt Caroline de Pee. Nel Haarsma-Vrieswijk heeft er ook alle vertrouwen in: “Mei herkenbare minsken út de ferskillende gemeenten foarmje wij mei elkoar in krêftich bestjoer dat Waadhoeke tot ien gehiel makket.” Met Jochem Jan Zijlstra (39 jaar, Dronryp) op 2 en Wietske van der Veen (55 jaar, Vrouwenparochie) op nummer 4 wordt de lijst en de toekomstige fractie aangevoerd door ervaren en talentvolle zittende gemeenteraadsleden.

De lijst is verder een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten. Bij de eerste 15 van de lijst staan vijf nieuwkomers. Esther Keizer - van der Schaaf (plaats 5, 39 jaar, Menaam) is in politiek geen onbekende. Ze zat eerder al in Provinciale Staten en is als voorzitter van de programmacommissie intensief bij de voorbereidingen van de verkiezingen betrokken. Sietze Greidanus (plaats 6, 48 jaar, Winsum) is helemaal nieuw in de politieke arena en van Littenseradiel de hoogste op de lijst. Bestuurslid Karin Nammensma (57 jaar, Sexbierum) krijgt als huidig schaduwfractielid, met een plek op nummer 8, wellicht de kans om in een nieuwe gemeenteraad mee te draaien. Dat is aan de kiezer. Nummer 11 Johan van Tuinen draait al jaren mee als voorzitter van de Permanente Campagnecommissie. Met Dorine Vlaar - Vroonland (plaats 12, 30 jaar, Franeker) en Janny Wijbenga - Heslinga (plaats 13, 36 jaar, Nij Altoenae) zijn er 2 jonge kandidaten bij gekomen waar we zeer content mee zijn.

Zittende raadsleden Anton Wijkhuijs (7, Franeker), Klaske Wijbenga - Reitsma (9, Sint Jacobiparochie), Tjerk Wijnia (10, Tzum), Ariën Hartman (14, Sexbierum), en Auke Talsma (15, Wjelsryp) completeren de lijst van de eerste 15.

De gemiddelde leeftijd van de eerste vijftien kandidaten is 47,5 jaar, met acht vrouwen en zeven mannen. Hiervan zijn er zes in Franekeradeel, vijf op het Bildt, twee in Littenseradiel en twee in Menameradiel woonachtig. Op de totale lijst staan 13 kandidaten uit Franekeradeel, tien Bilkerts en tien uit Menameradiel en drie uit Littenseradiel.
Op dit moment staan er 36 kandidaten op de lijst. Huidige fractievoorzitters Griet de Boer (het Bildt), Anne Osinga (Menameradiel) en wethouder Arend Dijkstra (Menameradiel) zijn onder andere terug te vinden als lijstduwers op de lijst. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 mei in de Rank te Franeker zal de lijst aan de leden worden voorgelegd. Tot die tijd zijn lijstduwers van harte uitgenodigd om zich nog aan te melden bij één van de bestuursleden.

Voor meer info kunt u een mailtje sturen naar: cdawaadhoeke@outlook.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.