29 juli 2017

Culturele tour door Waadhoeke

De herindeling van onze gemeenten komt dichterbij.  Een delegatie van CDA Waadhoeke heeft woensdag 26 juli 2017 een bezoek gebracht aan bijzondere culturele instellingen in Oudebildtzijl, Firdgum en Deinum.

Verborgen schatten van Waadhoeke

Aerden Plaats
In Oudebildtzijl werden we welkom geheten door Kirsten Zwijnenburg. Kirsten vertelde over het ontstaan van het archeologische steunpunt, de voormalige vermaning de Julianakerk, dat rijksmonument is en aan het begin van de 19e eeuw als schuilkerk is gebouwd. Aerden Plaats is nu een populaire trouwlocatie, er is een expositie ruimte en een muziekpodium. Uniek is de weelderige vlindertuin met vooral inheemse flora.

Ype Hettinga museum
In Firdgum werden we ontvangen  door het echtpaar Vonk. Meneer Vonk, in klederdracht, vertelde over het zodenhuis en hoe de mensen in vroegere tijden hebben geleefd. Mevrouw Vonk vertelde over het museum. Firdgum is een klein dorp dat in het verleden vier States had waarvan de Camstra State de belangrijkste. Deze State is door Yep Hettinga heel lang in oude staat gehouden. De school waarin het museum is gevestigd is 32 jaar in gebruik geweest en is later als opslag gebruikt. Yep Hettinga’s ideaal was om in de school een oudheid en archeologisch centrum in te richten. Het zodenhuis is tot stand gekomen  in de zomer van 2013. Het museum heeft in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen een bijzondere reconstructie gemaakt. Het bezichtigen van het zodenhuis en het museum is een beleving op zich.

Schoolplatenmuseum
Het bezoek werd afgesloten in het schoolplatenmuseum te Deinum. Hier ga je terug naar je eigen schooltijd en Piet Heeringa neemt je mee in de bijzondere wereld van de schoolplaat. Aan de hand van talloze schoolplaten vertelt Piet kleurrijk over de geschiedenis en het onderwijs in de vorige eeuw. In zijn collectie vind je platen van Cornelis Jetses en Koekoek, een grote collectie met aardrijkskundige, geschiedkundige en Bijbelse platen.

Het was een leerzame en heel plezierige middag.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.