02 september 2019

Bestuurslid gezocht m/v CDA Waadhoeke

Het bestuur CDA Waadhoeke is op zoek naar nieuwe bestuursleden (m/v)!

 CDA Waadhoeke is per direct op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden; een algemeen bestuurslid en een secretaris

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de afdeling en zorgt ervoor dat de taken worden uitgevoerd die voor de afdeling belangrijk zijn.

Taken van een bestuurslid:

  • het informeren van leden over de gang van zaken binnen de afdeling;
  • het organiseren van activiteiten voor en samen met de leden;
  • het werven van leden voor het CDA;
  • het vaststellen van een (politiek) werkprogram of jaarplan voor de afdeling;
  • het voeren van een permanente campagne voor het CDA in samenwerking met de Permanente Campagne Commissie (PCC);
  • het werven (scouten), en selecteren van kandidaten voor de samenstelling van de kandidatenlijsten van de gemeenteraads- en andere verkiezingen;
  • het meebeslissen over kandidatenlijsten en program voor andere verkiezingen;
  • het bevorderen van de kwaliteit van CDA vertegenwoordigers en leden door het volgen van opleiding en training te stimuleren; het zoeken en ontdekken van potentiële CDA-talenten;
  • een bestuurssecretaris heeft naast zijn/haar normale taken, ook nog wat extra taken, o.a.: opstellen van de vergaderagenda (in overleg met de voorzitter), verzenden van de vergaderstukken, opstellen van de jaarverslagen, verslag maken van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen, bijhouden van de ledenlijst.

 Het tijdsbeslag van de werkzaamheden van een bestuurslid wordt geschat op gemiddeld 3-4 uur per week, vooral ’s avonds maar soms ook overdag. De functie is onbezoldigd. 

Interesse?

U kunt solliciteren via CDAWaadhoeke@gmail.com

Heeft u vragen over de vacature? Neem contact op met de voorzitter van het bestuur:

Dhr. Auke Talsma – 0646544886 – auke.talsma@kpnplanet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.