12 oktober 2020

Betoog MFC Berltsum

Hieronder het betoog met betrekking tot het MFC Berltsum, wat ons Raadslid Sietze Greidanus hield tijdens de Raadsvergadering van donderdag 8 oktober.

 

Voorzitter,

 

Er zijn mensen die beweren dat er historische aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat Berltsum ooit stadse kenmerken had.

Sommigen beweren zelfs dat Berltsum stadsrechten had en de twaalfde stad van Fryslân was.

We moeten hierbij opmerken dat het nooit bewezen is, maar het is wel een mooi verhaal waar toeristen en recreanten op af komen.

 

Komt er een MFC Berltsum? In Stedhûs?

Vanaf 2013 wordt er gewerkt om dit te realiseren.

In december 2015 is na 3 jaar voorbereiding, het huidige plan voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Menameradiel.

 

Enkele raadsleden van Menameradiel 2015 zitten nu in de gemeenteraad Waadhoeke.

In december 2015 is er een positief besluit genomen, en het MFC kwam een stap dichterbij.

Het CDA Menaam heeft toen de volgende suggesties aan de stuurgroep meegegeven;

 • Kijk ook naar kansen van externe financiering,

 • en zorg ervoor dat de bijdragen uit het dorp niet alleen toegezegd zijn maar ook dat het op het moment van bouwen op de rekening staat.

Als CDA Waadhoeke constateren we dat de suggesties zijn meegenomen en deels zijn gebruikt in het dekkingsplan en exploitatiebegroting die bij de raadsstukken zijn toegevoegd.

Dat is prachtig en een compliment waard, jimme hawwe de kop der foar halden.

 

Maar ja, in de afgelopen 5 jaar is er veel veranderd, een nieuwe gemeente. Die gelukkig de gemaakte afspraken uit 2015 respecteert en uitvoert.

Duurzaamheid en de energietransitie die invloed hebben op het (ver)bouwen.

Maar ook de reguliere bouwkosten zijn veranderd, 25% hoger dan in 2014/2015.

Dat betekent dat de kosten van € 1.85 miljoen nu uitkomen op € 2.6 miljoen.

Wat een geld, dat moet wel een heel mooi stedhûs worden.

 

De financiering is bijna rond, er is alleen nog een extra krediet nodig van € 385.000.

Dat is 15% van de totale kosten.

 

Het is een prachtig plan, een goede investering is voor Berltsum.

Het komt de leefbaarheid ten goede.

Naar aanleiding van enkele kritische vragen hebben we begrepen dat er enkele wijzigingen in het plan zijn aangebracht.

Dat het dak van de kruiskerk geheel wordt vernieuwd (i.p.v. over 10 jaar).

Dat er veel aandacht is voor isolatie, duurzaam bouwen.

Het energieverbruik (lees ook de energielasten) wordt hierdoor lager. Dat is een bezuiniging, want “wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken”.

In dit plan zijn drie kernwaarden duidelijk zichtbaar;

 • solidariteit,

 • gespreide verantwoordelijkheid

 • en rentmeesterschap

 

Dat kunnen we als CDA wel waarderen.

 

Voorzitter, ik ga afronden.

Het MFC verbindt de Berltsumers.

It STEDHUS wordt de hûskeamer van it doarp.

De inwoners, jong en âld, leauwend en net leauwend elkoar treffe voor van alles zoals;

 • Culturele activiteiten

 • Consultatiebureau

 • Vergaderingen

 • Tsjerketsjinsten

 • Romte for jeugd en jongeren

 • Buurtbijeenkomsten

 • Muziek vereniging Opmaat

 • En nog veel meer

En it MFC maakt ook de weg vrij voor nieuwbouw van de Poeisz supermarkt.

Die komt dan op de huidige locatie van het verouderde dorpshuis. Daar zit je bij slecht weer naast emmers die de regendruppels van het lekkende dak moeten opvangen. Dat kan niet meer.

 

Maar net als in 2015 willen we de wethouder nog wel de volgende suggesties meegeven om met de stuurgroep te delen;

 • In het originele plan was een post opgenomen voor groot onderhoud, in het actuele dekkingsplan staat deze niet meer.

  • Zorgt de Stichting wel voor voldoende geld voor groot onderhoud.

  • Alles is nu nieuw maar een goede rentmeester wil het MFC ook door geven aan volgende generaties. Het moet niet zo zijn dat na 7 / 8 jaar voorbereiding het MFC gebouwd wordt en maar 1 generatie meegaat.

 • En er zijn er nog enkele posten in de bouwkosten, het dekkingsplan en de exploitatiebegroting die mee en tegen kunnen vallen. Daar vragen we extra aandacht voor. Met dit extra krediet van de gemeente (en de laatste € 100.000 uit het dorp) kan De Stichting aan de slag.

 

Als CDA Waadhoeke stemmen voor het extra krediet om Berltsum de hûskeamer te geven in de vorm van MFC it Stedhûs. We wensen vanf deze plek de vrijwilligers – die zich aal jaren inzetten voor een mooi MFC- heel veel succes met de (ver)bouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.