CDA Waadhoeke zet tijdens de eerste raadsvergadering van dit jaar in op toerisme in Waadhoeke. Jochem Jan Zijlstra (Fractievoorzitter CDA Waadhoeke) wil dat er middelen worden vrijgemaakt zodat de acties die in de toerismenota worden genoemd ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Het CDA staat vierkant achter de nota toerisme. “Toerisme zou wel eens de kurk kunnen worden waarop de economie van Waadhoeke blijft drijven.” – zegt Jochem Jan Zijlstra. Het CDA vindt het belangrijk dat het niet alleen bij mooie plannen blijft en vraagt daarom om een uitbreiding van middelen. Er moet geld vrijgemaakt worden voor 0,5 fte. Hierdoor kan iemand worden aangesteld die de actiepunten gaat uitvoeren. Het amendement wordt door de hele raad, behalve coalitiegenoot SAM gesteund.

Onvoldoende middelen begroot voor 2020 en 2021

Op 7 januari werd op het gemeentehuis in Franeker de nota toerisme gepresenteerd. Het college van B&W heeft stevige ambities. Zo moeten in 2024 de bestedingen in de toerismesector met 30% zijn verhoogd. Er is een actielijst geformuleerd om deze doelstelling te halen. Voor 2020 en 2021 zijn er onvoldoende middelen begroot om deze acties daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.