12 december 2019

CDA Waadhoeke eist meer ruimte voor duurzame energie

Franeker - CDA Waadhoeke vindt dat de Provincie Fryslân de discussie over duurzame energie bij voorbaat frustreert met haar verordening Romte. Daarom dient het CDA donderdag 12 december een motie in als protest tegen de strenge provinciale regels rondom windenergie. Meer windenergie is nodig om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen en om in Friesland tot een evenwichtige energiemix te komen. De Verordening Romte laat onvoldoende ruimte voor uitbreiding van windmolens op land.

Klimaatdoelstellingen onhaalbaar

Iedere regio moet volgend jaar een Regionale Energie Strategie (RES) aanleveren. Hierin geven de overheden in de regio aan hoe ze bij willen dragen aan de klimaatdoelstellingen. Wanneer het Friese bod onvoldoende is, bepaalt minister Wiebes wat er in Waadhoeke gaat gebeuren. “Wij moeten voorkomen dat Den Haag gaat bepalen hoe wij in Waadhoeke onze klimaatdoelstellingen moeten halen.", aldus Anton Wijkhuijs (raadslid CDA Waadhoeke). 

Meer ruimte voor dorpsmolens

Het CDA pleit voor minder bureaucratie bij duurzaamheidsinitiatieven in het buitengebied. Ook moet er meer ruimte komen voor dorpsmolens. Als op voorhand windenergie op slot wordt gezet - wat de provincie nu doet - blijven we op hetzelfde niveau als 20 jaar geleden. Juist nu kan de gemeente Waadhoeke door middel van deze motie proberen om de discussie open te breken. Er moet ruimte zijn om te komen tot een ideale mix van duurzame energie, zoals uit wind, zon, biovergisting en waterstof.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.