28 januari 2017

CDA Waadhoeke op streek

Tijdens de algemene ledenavond in oktober 2016 van CDA Waadhoeke bleek dat de voorbereidingen voor de komende herindelingsverkiezingen al in volle gang zijn. De permanente campagnecommissie presenteerde haar ideeën waarbij een groene caravan een centrale rol speelt.

De programcommissie heeft 5 avonden gehouden met kleine groepen belanghebbenden over onder andere economie, zorg, bereikbaarheid, veiligheid, dorpenbeleid. Oog houden voor alle gemeenschappen, het vasthouden van het mienskipsgevoel en nog veel meer komt binnenkort terug in het concept verkiezingsprogramma 2018-2022. 

De vertrouwenscommissie heeft 2 dagen en een middag besteed om alle gesprekken te voeren met sollicitanten voor een verkiesbare plek op de lijst. Het was goed te horen dat er evenveel mannen als vrouwen belangstelling hadden, en dat platteland en stad goed vertegenwoordigd zijn. De vertrouwenscommissie komt voor december met haar advies aan het bestuur. 

Tot slot presenteerde de Friese kandidaat voor de Tweede Kamer Harry van der Molen zich met een toelichting op het CDA-verkiezingsprogramma. Kritische vragen en opmerkingen waren er over de aandacht voor anticipeerregio's in verband met krimp, waar onze regio toe hoort. Zorgen over jeugdwerkeloosheid, en de mogelijkheden voor flexibele versus vaste contracten werden uitvoerig bediscussieerd. Verzilting en het stimuleren van aquacultuur komt volgens de vergadering nog niet voldoende in het programma terug. Wellicht dat hierover nog een amendement gemaakt wordt.

Een prachtige interactieve avond: CDA Waadhoeke timmert flink aan de weg om op tijd klaar te staan voor de herindelingsverkiezingen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.