05 juni 2020

CDA Waadhoeke vindt 700.000 euro voor bollen en zaden onverantwoord

Donderdag 28 mei besluit de gemeenteraad in Waadhoeke over het Biodiversiteit Actieplan (BAP) 2020. Onderdeel hiervan is een ‘pluspakket’ voor het planten van bloembollen en zaaien van zaden met een prijskaartje van 700.000 euro. “We kunnen dit geld maar één keer uitgeven. Met de gevolgen van de Corona-crisis in het vooruitzicht, vinden we deze extra uitgaven nu gewoon onverantwoord.”, aldus Jochem Jan Zijlstra, voorzitter van de CDA-fractie.

Het BAP bevat verschillende maatregelen voor de versterking van de biodiversiteit in Waadhoeke. Het zogenoemde pluspakket is daar één onderdeel van, maar gelijk ook de duurste. Het BAP kan op de steun van het CDA rekenen, maar alleen als het pluspakket eruit wordt gehaald.

Het CDA vindt biodiversiteit een belangrijk onderwerp. “In de gemeente vinden al heel veel geweldige initiatieven plaats om de biodiversiteit te verbeteren.” zegt CDA fractiegenoot Anton Wijkhuijs. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van vogeldorpen (Dongjum, Boer, Peins en Ried) en bloemendorpen (Achlum en Oosterbierum) en voedselbossen (Menaam en Ouwesyl). Ook zijn er vele vlinderidylles in Waadhoeke. Veel van deze dorpsinitiatieven zijn tot stand gekomen met steun van de gemeente.

Zelf doet de gemeente Waadhoeke nu ook al veel voor de biodiversiteit. Vorig jaar nog is het maaibeleid aangepast, waardoor de biodiversiteit van bermen en grasstroken duurzaam wordt verbeterd. Andere onderdelen in dit plan kunnen wel rekenen op goedkeuring van het CDA, zoals het vergroenen van schoolpleinen. Hiervan gaat ook een educatieve werking uit. Onze inwoners moeten het vooral zelf doen. Waadhoeke moet faciliteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.