19 mei 2020

CDA wil niet achteruitboeren met duurzaamheid

Misschien hier en daar nog een enkele nieuwe dorpsmolen in Waadhoeke. Niet meer, maar zeker ook niet minder!”. Dat was de boodschap van CDA Waadhoeke donderdagavond bij de raadsbehandeling van het duurzaamheidsplan van Fryslân. Een plan dat voorlopig zelf nauwelijks uitgaat van een verhoging van duurzame opwekking in onze provincie.

Een groot deel van de windmolens in Waadhoeke stammen uit de vorige eeuw. Die molens zijn gedateerd en moeten vernieuwd en opgewaardeerd kunnen worden. “Oars buorkje wy tusken no en 2040 sels efterút!”, aldus CDA-raadslid Wijkhuijs. Dat is niet de bedoeling en niet de ambitie van de coalitiepartijen CDA, SAM en FNP. De provincie heeft te ingewikkelde regels bedacht voor vervanging van bestaande windturbines. Het simpelweg vervangen van een windmolen met gelijke hoogte, maar een hogere opbrengst is onmogelijk. In december heeft het CDA zich hierover al kritisch uitgelaten met brede steun in de Raad.

Absolút gjin greiden van glês

De politiek in Waadhoeke wil in 2040 energieneutraal zijn. Op dit moment wordt in Waadhoeke meer elektrische energie opgewekt dan we nu nodig hebben. Bij vermindering van gasverbruik zal de elektriciteitsvraag sterk toenemen. De opwekking van duurzame elektriciteit, mag dus zeker niet verslechteren. Voor initiatieven van zonneparken moet de gemeente nog beleid maken. “Wat wy absolút net wolle, is dat ús griene greiden en ús ierappel- en maisfjilden feroarje yn greiden fan glês.”, benadrukte Wijkhuijs. Zonnepanelen op daken lijkt het beste, maar dat is te kleinschalig om mee te kunnen tellen in de Friese bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.