14 januari 2019

Debatavond in Oudebildtzijl over land- en tuinbouw

Debatavond in Oudebildtzijl over land- en tuinbouw

CDA Waadhoeke en Harlingen

Op vrijdagavond 30 november organiseerden CDA Waadhoeke en Harlingen een debatavond op het gebied van land- en tuinbouw in Café Het Grauwe Paard in Oudebildtzijl. Als gastsprekers waren aanwezig Wiebren van Stralen (Strategisch programmamanager FrieslandCampina), Klaas-Johan Osinga (LTO Brussel), Teun de Jong (Voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond), Theunis Holtrop (melkveehouder/recreatieboer en derde op kandidatenlijst CDA voor het Wetterskip) en Sander de Rouwe (Gedeputeerde provincie Fryslân). Tijdens de avond werden interessante presentaties gegeven door de gastsprekers waarna een stevige discussie volgde.

Wiebren van Stralen gaf toelichting op de huidige ontwikkelingen binnen FrieslandCampina. Hij sprak bijvoorbeeld over dat het aanbod van biologische melk dat drie keer groter is dan de verkoop. Consumenten blijken bereid te zijn meer te betalen voor een ‘verantwoord’ product. Voorwaarde is dat duidelijk is dat dit extra bedrag uiteindelijk terecht komt bij de producent (boer) en een verbetering van de duurzaamheid. FrieslandCampina speelt hier op in met een nieuw concept waarin boeren die voldoen aan verschillende duurzaamheidscriteria extra betaald krijgen per liter melk. Deze melk zal zodra de productie hoog genoeg is als een apart product in de markt worden gezet.

Klaas-Johan Osinga ging o.a. in op de recente gele hesjes-demonstraties in Frankrijk en de onderliggende reden voor de demonstraties, het langetermijndenken van de regering en de wil van het volk om brood op de plank te hebben. Daarnaast zijn we als Europese Unie erg kwetsbaar voor ongeregeldheden in de internationale politiek zoals bijvoorbeeld een handelsruzie tussen China en de VS. Ook vroeg Klaas-Johan aandacht voor de Europese Parlementsverkiezingen aankomend jaar en het belang van het behouden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Theunis Holtrop benadrukte als kandidaat op de kandidatenlijst voor het CDA voor het Wetterskip het belang van het Wetterskip op bijvoorbeeld het gebied van rioolwaterzuivering en de zeespiegelstijging en lichte toe waarom hij zich in wil zetten voor het Wetterskip.

Teun de Jong sprak over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020, de invloed hiervan op de akkerbouwers en de inzet van de Nederlandse Akkerbouwvakbond hierin. Men moet niet vergeten dat het GLB bedoeld is de boer een redelijk inkomen te geven. Naast het veiligstellen van het inkomen van de boer is een uitdaging het verbeteren van het vestigingsklimaat en de waardering voor boeren. Daarnaast sprak Teun o.a. over het belang van het teruggaan naar de kringlooplandbouw, minister Carola van Schouten is hier bijvoorbeeld mee bezig.

Sander de Rouwe sloot de avond af met de conclusie dat er veel aandacht is voor biodiversiteit wat goed past bij een kernwaarde van het CDA (rentmeesterschap). We willen vooruit met de agrarische sector en we mogen hiervoor trots in de aanval. Het CDA wil zich onderscheiden door het complete verhaal te vertellen en progressief te handelen. Daarnaast gaf Sander nog een tip voor mkb’ers met het oog op dat Friesland het meeste last gaat krijgen van een Brexit in verband met de hoge export naar de UK. Vanuit de provincie Fryslân ligt er geld klaar in de vorm van een mkb-voucher waarmee mkb’ers een marktverkenning kunnen gaan doen in andere landen van de Europese Unie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.