12 september 2017

Een middagje in de tomaten

CDA Waadhoeke bezoekt glastuinbouw

De Glastuinbouw is een belangrijke bedrijfstak in de gemeente Waadhoeke. Daarom ging CDA Waadhoeke een middagje in de tomaten! 

Kwekerij 'It Wiid' in Wier
In Wier is al enige jaren Kwekerij ‘It Wiid’ van de sociale werkvoorziening Empatec in bedrijf. Johan Kuipers en Johan Kooistra exploiteren hier een tomatenkwekerij op een bedrijfsmatige manier met mensen die (nog) niet geschikt zijn voor normale werkgevers. Het is een leerbedrijf waar langdurig werkzoekenden kennis maken met de eisen van het bedrijfsleven. Voor veel van de mensen die hier werken is het een eerste stap naar regulier werk. Zij stromen via Pastiel na enige tijd uit de bijstand. Een deel van de werknemers zal ook voor altijd aangewezen zijn op werk onder intensieve begeleiding. De regelgeving voor deze laatste doelgroep is sinds 2015 hoogst onzeker geworden. Ook voor het beschut werken geldt inmiddels de Wet Werk en Zekerheid (de flexwet).  Gemeenten hebben te weinig middelen van het Rijk gekregen om voldoende beschut werkenplekken te kunnen financieren waardoor sommige mensen na enkele jaren weer thuis komen te zitten.

Al met al heel leerzaam voor de CDA-delegatie om te problematiek vanuit de praktijk te zien en te horen. Heel mooi om ook om te praten met de mensen die hier werken.

Gardeners Pride in Bitgum
Aansluitend gingen we naar het 5 km verderop gelegen bedrijf Van Overbeek, Gardeners Pride in Bitgum. Het bedrijf teelt op een moderne en duurzame manier het hele jaar door verschillende soorten tomaten. Een grote en belangrijke werkgever voor Waadhoeke.  Cock en Marja van Overbeek zijn in 2003 vanuit Zuid Holland naar Bitgum gekomen. Ze hebben in de loop der jaren hun kassencomplex behoorlijk uitgebreid. Op dit moment is er voor Van Overbeek geen ruimte meer om nog verder uit te breiden op deze locatie. In Bitgum zijn nog 7 andere kwekerijen gevestigd. Uit de gesprekken kwamen ook hier leerzame punten naar voren. Het elektriciteitsnet en de internetverbindingen laten al jaren te wensen over. De bereikbaarheid van de Fumo en de gemeente is wisselend en de subsidieregelingen om langdurig werklozen werk te bieden zijn vaak tijdelijk. Van Overbeek werkt daarom momenteel minder dan enkele jaren geleden met mensen via Pastiel of Empatec. Die vacatures worden nu vervuld door scholieren (in de weekenden) en buitenlanders (voornamelijk uit Polen).

CDA Waadhoeke is er deze middag van overtuigd dat de glastuinbouw door de gemeente gekoesterd moet worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.