19 maart 2017

Harry en Esther in Waadhoeke

Op 1 maart jl. waren kandidaat Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer, ‘on tour’ in  de gemeenten Harlingen en de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Ze stonden in diverse plaatsen te flyeren, maakten kennis met inwoners en voerden interessante gesprekken over onder  meer de (thuis) zorg, de verruwing in de samenleving en de veiligheid van ambulancepersoneel. Thema’s die bij iedereen leven en waar een ieder wel een mening over heeft. De dag stond verder voornamelijk in het teken van het onderwijs. In Franeker werd namelijk een bezoek gebracht aan de AMS en in Sint Annaparochie aan Campus Middelsee.

Op de AMS ging het CDA-gezelschap het gesprek aan met HAVO 5-leerlingen. De leerlingen hadden zich goed voorbereid en stelden scherpe vragen aan de CDA-kandidaten. Het gesprek ging over het terugdraaien van het leenstelsel, over een goed en rechtvaardig ontslagrecht en meer mogelijkheden voor meerjarige arbeidscontracten. Ook kwam het belang van Friezen in de Tweede Kamer aan de orde. Als men de peilingen mag geloven, telt de Tweede Kamer straks maar een paar Friezen. En dat is voor Fryslân  met ruim 640.000 inwoners te weinig. Het geluid van Fryslân mag in Den Haag beter gehoord worden. Deze provincie kent andere uitdagingen, denk aan de toenemende krimp, het verdwijnen van voorzieningen, de kleine scholen, de veranderingen in de landbouw, de Friese taal en tradities.  Harry van der Molen is verzekerd van een plaats in de Tweede Kamer, maar Esther Hanemaaijer is hier met plek 31 lang niet zeker van, zij heeft ongeveer 16.000 voorkeursstemmen nodig.   

Eén van de jongeren uit deze klas zit inmiddels in de jongerenadviesraad van de gemeente Franekeradeel. Wellicht dat er na het bezoek aan de AMS nog meer jongeren geïnteresseerd zijn geraakt. Het was in ieder geval een leuke en leerzame bijeenkomst voor de CDA-kandidaten om met deze jongeren in gesprek te gaan. Zij kijken vaak toch anders tegen de thema’s aan.

De middag eindigde met een interessant bezoek aan de Campus Middelsee in Sint Annaparochie. Hier kreeg de CDA delegatie  een presentatie over de werkwijze op de Campus. De Campus bestaat sinds 2015 en de scholen CSG Ulbe van Houten, CSG Comenius en De Foorakker (OSG Piter Jelles) en het Leer- en werkplein zijn er gevestigd. Het Leer-en werkplein is ontstaan uit de behoefte van de bedrijven in de omgeving die aangaven te weinig gekwalificeerd personeel te kunnen vinden. De Campus probeert hier een oplossing voor te bieden door de leerlingen en de ouders dichterbij het bedrijfsleven te brengen.  Door speeddates met bedrijven, korte stages en één algemene beroepenoriëntatiemarkt worden de leerlingen zich al vroeg bewust van wat zij willen en kunnen zij hiernaar toe werken. Dit zal mede voorkomen dat de leerlingen in het beroepsonderwijs de verkeerde keuze maken.

Rennie Steensma van de stichting Bildts Aigene en Ali Bronger van het Bildts Dokumintasysintrum waren ook aanwezig . Zij hebben de delegatie verteld over het belang van het behoud van de Bildtse taal. De stichting Bildts Aigene voeren taken uit als het maken van meertalige lesbrieven, het behouden van Bildtse foto’s, films en voorwerpen, het maken van een Bildtse app, het doceren van de Bildtse taal aan volwassenenen  en nog veel meer. Het Bildts Dokumintasysintrum is gevestigd in de bibliotheek van Sint Annaparochie waar mensen elke woensdag Bildtse foto’s, films of voorwerpen kunnen brengen.  De stichting is bezig om de Bildtse taal erkend te krijgen en krijgt hierbij steun van de Fryske Academy en het Europeesk buro foar lytse talen (EBLT). De  stichting heeft onlangs een petitie aangeboden aan de ‘Tweede Kamer: Erkin de Bildtse taal’

Rennie beëindigde haar  presentatie met een belangrijke Bildtse uitspraak: ‘Die’t syn aigen taal fersmyt, raakt syn diepste wezen kwyt’.

De CDA’ers Harry en Esther waren erg onder de indruk van de bezoeken en raakten geïnspireerd door de mooie gesprekken. Zij  gaan de opgedane kennis zeker meenemen wanneer zij plaats zullen nemen in de Tweede Kamer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.