Sietze Greidanus, woordvoerder Verkeer en Vervoer

Leefbaarheid in Friesland belangrijker dan snelheid en efficiëntie busvervoer.

De provincie Fryslân heeft uit Waadhoeke meerdere reacties ontvangen op het programma van eisen voor het openbaar vervoer. De belangrijkste pijnpunten zijn leefbaarheid en de ontsluiting van knooppunten. CDA Waadhoeke diende een reactie in, mede ondertekend door acht dorpen. Verschillende andere dorpen hadden al eerder op eigen initiatief een reactie ingediend.

In de reactie wordt meegegeven, dat een goede OV-verbinding van de dorpen van groot belang is om de leefbaarheid te behouden en krimp tegen te gaan. Zonder openbaar vervoer wordt krimp gestimuleerd en zullen er (nog) meer voorzieningen in deze dorpen verdwijnen. “Belangrijke knooppunten en het voortgezet onderwijs (AMS en RSG Simon Vestdijk) moeten absoluut bereikbaar blijven met Openbaar Vervoer.” aldus Sietze Greidanus (Raadslid CDA Waadhoeke).

Vijf essentiële uitgangspunten

CDA Waadhoeke vindt de volgende uitgangspunten essentieel en vragen de Provincie Fryslân deze toe te voegen;

  1. Leefbaarheid in dorpen op het Friese platteland boven snelheid en efficiëntie van het busvervoer te plaatsen. Openbaarvervoer is essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen.
  2. De stad Franeker is een knooppunt in de hoofdroute en moet met openbaarvervoer goed bereikbaar zijn vanuit de omringende dorpen.
  3. Het voortgezet onderwijs in Franeker (AMS en RSG) met het openbaarvervoer bereikbaar is voor omliggende dorpen door goede aansluitingen.
  4. De hoofdroutes van het openbaarvervoer (lijn 92, lijn 97 en treinstation) goed bereikbaar blijven vanuit de genoemde dorpen.
  5. Het project “BûtenGewoan Berikbar” een duidelijke positie krijgt in de aanbestedingsstukken

Lijnen 35, 71 en 75 dreigen verloren te gaan

De Provincie Fryslân heeft begin februari 2020 de uitgangspunten en het programma van eisen gepubliceerd voor een nieuwe concessie voor het busvervoer in Fryslân. CDA Waadhoeke vreest verschraling van het aanbod. Dit geldt onder andere voor de lijnen 35, 71 en 75.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.