17 december 2020

Nieuwsbrief 12-12-2020

Oorspronkelijke nieuwsbrief in PDF

 

Voorwoord

Onze nieuwsbrief afgelopen Pasen is erg goed ontvangen onder onze leden, dus willen we deze nieuwe traditie graag voortzetten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe het CDA zich de afgelopen tijd heeft ingezet voor de inwoners van gemeente Waadhoeke.


Bericht van onze wethouders

In de vorige nieuwsbrief schreven we over ons werk als wethouders in coronatijd. Nu zijn we bijna 9 maanden verder. Nog steeds werken we voornamelijk digitaal. Met name vanaf september zijn de teugels weer strakker aangetrokken. Bezochten we van’t zomer nog wel een aantal campings en B&B’s om van hen te horen hoe  het met ze gaat, momenteel bezoeken we haast geen bedrijven meer. Ook het bezoek aan jubilarissen is op een lager pitje komen te staan. Wat een gemis! Natuurlijk biedt de digitale weg veel mogelijkheden, toch gaat er niks boven echt fysiek contact. Maar goed, wij mogen verder niet klagen. Wij wonen niet in een  verzorgingshuis, waar bezoek nog maar steeds mondjesmaat mag komen. Runnen geen bedrijf, waar de reserves echt uitgeput raken. Werken niet op de IC, waar coronapatiënten met hart en ziel worden behandeld, met gevaar voor eigen gezondheid. Respect voor allen die zich inzetten om de ziekte en de gevolgen ervan het  hoofd te bieden! Wij als wethouders zetten ons op onze eigen manier in om de bewoners, bedrijven en bezoekers van Waadhoeke toch te kunnen blijven faciliteren. Al is het dan soms even behelpen.

In Waadhoeke houden we goed contact met de verschillende instellingen die te maken krijgen met de gevolgen van corona. Door  het Rijk worden de gemeenten (deels) gecompenseerd, ook Waadhoeke. Inmiddels heeft de gemeente voor het jaar 2020 zo’n 1,5 mln. euro ontvangen. Hier hebben we diverse instellingen mee kunnen helpen. U heeft het wellicht in de krant gelezen, o.a. Theater de Koornbeurs en zwembad Bloemketerp hebben steun ontvangen.  Daarnaast proberen we zo coulant (binnen de wettelijke en financiële grenzen) mogelijk richting bedrijven en instellingen op te treden. Ook hebben we de lokale huis-aan-huis-kranten geholpen door afname van extra gemeentepagina’s.

Vanuit onze eigen portefeuilles zijn er de afgelopen maanden ook mooie stappen  gezet. Zowel de woon-als de onderwijsvisie zijn vastgesteld door de Raad. Ook is er extra krediet beschikbaar gesteld voor de Bildtdijken 2, de herontwikkeling van St. Jacobiparochie en de ontwikkeling van de Puoldyk in Dronryp. Daarnaast is er extra krediet beschikbaar gesteld voor het MFC te Berltsum en voor het -  door het CDA gewenste - buitendijkse fietspad!

Op financieel vlak is er veelvuldig met de Raad gesproken. Dit is uiteindelijk uitgemond is een sluitende begroting. De gemeente staat er financieel gezien prima voor. Onlangs heeft u de zogenaamde BIEO (begroting in één oogopslag) in de krant kunnen lezen. Een overzichtelijk  geheel van de inkomsten enuitgaven met een geprognotiseerd overschot in 2021 van 1000 euro. We zullen zien hoe dit in 2021 uitpakt. Voor nu wensen we u vanaf deze plek hele goed kerstdagen! We hopen dat u ondanks de beperkingen toch nog fijne dagen met elkaar mag hebben.

Zorg voor elkaar!

Nel Haarsma-Vrieswijk en  Caroline de Pee


Bericht van onze fractie

Terugblikkend beseffen we allemaal dat het afgelopen jaar een enorme impact heeft gehad op ons dagelijkse leven. Het is een noodzakelijk “kwaad” maar wat ik persoonlijk toch wel erg vind zijn de maatregelen die genomen moesten worden om elkaar te beschermen.

Het dragen van mondkapjes. Een aantal jaren geleden  moesten we lachen om Chinese toeristen die in ons land met een mondkapje op liepen. Ons land met zuivere zeelucht, frisse wind, daar ga je toch niet met een mondkapje lopen. Nog geen 9 maanden na het uitbreken van het Corona virus is het bij wet verplicht het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes. Zoals minister  Rutte zei:” waar je de hemel niet kunt zien zijn het dragen van mondkapjes verplicht”. Het heeft absoluut invloed op hoe we met elkaar om gaan. Soms herken je mensen niet doordat je alleen de ogen kunt zien. We missen de mimiek van de gezichten. Achter het mondkapje gaat veel schuil. Het creëert afstandelijkheid en juist  de afstandelijkheid zouden we zo graag willen verkleinen door een arm om iemand heen te kunnen slaan. Maar de 1,5 meter belemmerd ons een spontane reactie te geven. We kunnen niet troosten zoals we dat graag willen bij verdriet, maar ook feliciteren met knuffels en tutsjes is er niet bij. We missen in die zin de hartelijkheid  en de spontaniteit.

Gelukkig, alles hat syn tiid, zingt Gerrit Breteler, en dat is ook zo, ook aan deze pandemie zal een eind komen. De medische wereld heeft veel kennis om te zoeken en te werken aan een vaccin, dat is hoopgevend. Twijfel en aan maatregelen of dit wel de goede manier is, is zo logisch als wat. We  zijn een rijk land, eten, drinken, warmte, warm en koud stromend water, elektriciteit, alles, maar we missen onze sociale spontaniteit, en beseffen steeds meer hoe belangrijk dit is.

Wat we allen graag willen is mijn wens aan u voor 2021, elkaars handen vastpakken, en kunnen zeggen “Gezegende Kerstdagen, en voor het nieuwe  jaar moed en vertrouwen”.

Karin Nammensma

 

Campagneteam CDA Waadhoeke/Harlingen

De traditie getrouw blikken we tegen het eind van het jaar terug op onze activiteiten vanuit het campagneteam. Hoe fris en fruitig spreidden we begin dit jaar onze plannen ten toon. Maar dan is daar het coronavirus dat ons leven binnendringt en wereldwijd de samenleving op alle vlakken, privé en zakelijk, infecteert. Er zit niets  anders op dan de plannen te parkeren.

We hopen van ganser harte dat 2021 ruimte biedt om een en ander weer op te pakken en tot uitvoering te brengen. We gaan het zien, ook wat de Kamerverkiezingen betreft. Ik ben benieuwd.

Blijf hopen, houd moed, heb lief. Drie begrippen, die dit jaar een diepere laag in ons bestaan  hebben aangeboord. Dat we ons hieraan ook maar vast mogen houden bij alles wat ons te wachten staat.

Voor nu wens ik jullie namens ons team, bijzondere feestdagen en voor 2021 alle, alle goeds.

Johan van Tuinen (Voorzitter campagneteam Waadhoek/Harlingen)

 

Bestuur CDA Waadhoeke

Als bestuur van CDA Waadhoeke proberen we onze punten van het verkiezingsprogramma zo goed mogelijk naar voren te brengen aan onze leden en aan de rest van de inwoners van Waadhoeke. Een  goede financiële basis is daarvoor erg belangrijk. Met het geld dat wij ontvangen kunnen wij bijeenkomsten organiseren en ons  zichtbaar maken op diverse evenementen. Het grootste deel van het budget zit echter in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen jaar konden we helaas weinig activiteiten organiseren; we waren vooral digitaal met elkaar verbonden. Voor 2021 hopen we dat er toch meer mogelijk zal zijn en dat we meer  fysiek contact zullen hebben . De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 komen nu snel dichterbij, waarbij er weer veel werk verzet moet gaan worden. Met een daadkrachtig bestuur en een goede financiële basis gaan we komende gemeenteraadsverkiezingen met veel vertrouwen tegemoet.

Harmen Wijbenga (Penningmeester  bestuur CDA Waadhoeke)

 

Nawoord

U heeft kunnen lezen dat CDA Waadhoeke nog steeds dichtbij en actief is. De fractie, door u gekozen, maakt, samen met college, het beleid voor onze gemeente. De PCC (permanente campagne commissie) verzorgt evenementen zoals het Netwerk diner, een CDA stand op agrarische dagen en werkbezoeken.

Wij hebben de  steun van onze leden nodig. Niet alleen voor de financiële bijdrage, maar ook voor informatie vanuit de samenleving. Zijn er zaken in uw in de wijk, buurt of dorp waar wij ons voor in kunnen zetten? Wij horen dat graag van u in de fractie of het bestuur. Helaas loopt het leden aantal bij alle politieke partijen achteruit, ook bij CDA  Waadhoeke. Aan u de oproep, mocht u in uw omgeving mensen kennen, familie, kennissen of vrienden, die lid willen worden van CDA Waadhoeke dan horen we dat graag. U kan dat doorgeven via het onderstaande email-adres of telefoonnummer. Voor Covid- 19, maar zeker ook tijdens de Corona tijd zijn er veel mensen eenzaam  en zoeken contact met anderen. Dit is momenteel fysiek beperkt mogelijk. Daarom willen we als CDA Waadhoeke, u via de telefoon, in contact brengen met andere CDA leden. Ook dit kunt u doorgeven via het email adres of telefoonnummer onderaan de nieuwsbrief.

Als laatste willen we u vragen om uw huidige email  adres aan ons door te geven. Vanuit het landelijke en provinciale CDA , maar ook vanuit CDA Waadhoeke willen we u graag op de hoogte houden van alles wat er speelt. Via de mail kunnen we u snel en eenvoudig op de hoogte houden. Van veel leden hebben wij nog geen email adres en soms zijn de adressen ook verandert  zodat het nieuws of uitnodigingen niet aan komen. Graag doorgeven op onderstaande email adres. Al de gegevens die wij van u hebben of ontvangen vallen onder de privacy restrictie en worden alleen voor CDA doeleinden gebruikt.

Wilt u meer weten van CDA Waadhoeke dan kunt u op de website van CDA Waadhoeke kijken en  eventueel contact opnemen met een van “ onze mensen”.

Email Adres: cdawaadhoeke@gmail.com
Telefoonnummer : 06-46544886 – Auke Talsma (voorzitter bestuur CDA Waadhoeke)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.